Katedra Inżynierii Procesowej
POLITECHNIKA OPOLSKA
Katedra Inżynierii Procesowej
Politechnika Opolska
Przejdź do treści

Z Historii

Nauka

...zagadnienia inżynierii były znane, choć wielokroć inaczej nazywane, lecz od zarania była ona wiedzą pełną kompromisów.
Przykłady znaleźć można w wielu pokrewnych dziedzinach nauki *)

*) fakty i daty zaczerpnięto z Kroniki Techniki (Wyd."Kronika"- M. S. Michalik, Warszawa 1992 r.), a opisy uzupełniono o ogólnie dostępne dane oraz własne spostrzeżenia

Copyright 1999-2020 by @ndi
Wróć do spisu treści