Katedra Inżynierii Procesowej
POLITECHNIKA OPOLSKA
Katedra Inżynierii Procesowej
Politechnika Opolska
Przejdź do treści

Habilitacje

Nauka
Vivat sequens !
  • dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. Politechniki Opolskiej "Półempiryczny model procesów cieplno przepływowych przy wrzeniu amoniaku w rurach" - Wydział Energetyki i Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej (1997 r.)

  • dr hab. inż. Gabriel Filipczak "Teoretyczna i eksperymentalna ocena odparowania smoły w przepływie dwufazowym z parą wodną" - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej (2008 r.)

  • dr hab. inż. Jerzy Hapanowicz "Przepływ ciekłych układów dyspersyjnych" - Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej (2008 r.)

  • dr hab. inż. Krystian Czernek "Hydrodynamiczne aspekty projektowania aparatów cienkowarstewkowych dla cieczy bardzo lepkich" - Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej (2014 r.).
  • dr hab. inż. Małgorzata Wzorek  "Eksperymentalna weryfikacja modelu paliw z odpadów na przykładzie komunalnych osadów ściekowych" - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej (2014 r.)
Copyright 1999-2020 by @ndi
Wróć do spisu treści