Katedra Inżynierii Procesowej
POLITECHNIKA OPOLSKA
Katedra Inżynierii Procesowej
Politechnika Opolska
Przejdź do treści

Działalność

Dydaktyka

Forma i zakres działalności dydaktycznej Katedry Inżynierii Procesowej wynikają z programu studiów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej, zarówno w trybie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, jak i magisterskich uzupełniających.
Obszar tej działalności skoncentrowany jest na dwóch kierunkach studiów: mechanika i budowa maszyn oraz inżynieria środowiska. W szczególności odnosi się to do kilku charakterystycznych dla obu tych kierunków grup przedmiotowych, a mianowicie:

  • inżynierii procesowej, wraz z przedmiotami pochodnymi dla tej dyscypliny, jak np. procesy i aparaty przemysłowe, teoria procesów inżynierii środowiska, kinetyka układów wielofazowych, podstawy techniki sanitarnej;

  • projektowania instalacji i sieci;

  • konstrukcji aparatury procesowej oraz technologii jej wykonania;

  • procesów oczyszczania gazów;

  • monitoringu środowiska;

  • wykorzystania techniki komputerowej w procesie projektowania procesów oraz instalacji i aparatów.


Przy realizacji programu studiów dużą uwagę zwraca się na nowoczesne (interaktywne) metody nauczania, pozwalające na łączenie wiedzy teoretycznej z jej praktycznym zastosowaniem, tj. do rozwiązywania konkretnych problemów procesowo-technicznych.
    Zakres dydaktyczno-przedmiotowy wynika z bezpośredniego udziału Katedry Inżynierii Procesowej w tworzeniu i realizacji programów nauczania na specjalności maszyny, urządzenia przemysłowe i ochrony środowiska (kierunek mechanika i budowa maszyn) oraz na profilu dyplomowania (specjalności) procesy i urządzenia inżynierii środowiska (kierunek inżynieria środowiska). W obu tych przypadkach cykl dydaktyczny obejmuje również prace dyplomowe wykonywane pod merytoryczną opieką pracowników Katedry.  
    Absolwenci specjalności (profili dyplomowania) prowadzonych przez Katedrę Inżynierii Procesowej są poszukiwanymi specjalistami we wszystkich dziedzinach gospodarki oraz wielu branżach przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu chemicznego, energetycznego, spożywczego, farmaceutycznego itp., inżynierii i ochrony środowiska, zakładów wytwarzających aparaturę procesową, przemysłowych biur projektowych, a także instytucji naukowo-badawczych.  
    Przy Katedrze Inżynierii Procesowej istnieje Studenckie Koło Naukowe "Skruber". Jego podstawowym celem działania jest pogłębianie i poszerzanie wiedzy z zakresu inżynierii procesowej oraz nauk pokrewnych. Cel ten jest realizowany poprzez organizację spotkań seminaryjnych, wyjazdów edukacyjnych i współpracę z placówkami naukowo-technicznymi.
Ponadto pracownicy naszej katedry biorą czynny udział w Podsekcji Przepływów Wielofazowych.

Copyright 1999-2020 by @ndi
Wróć do spisu treści