Katedra Inżynierii Procesowej
POLITECHNIKA OPOLSKA
Katedra Inżynierii Procesowej
Politechnika Opolska
Przejdź do treści

Działalność

Nauka

    Działalność naukowa Katedry Inżynierii Procesowej zawiera się w haśle badania i modelowanie operacji jednostkowych w inżynierii i aparaturze procesowej, ze szczególnym uwzględnieniem procesów wymiany pędu, ciepła i masy zachodzących w układach jedno- i wielofazowych.
Tematykę badawczą można podzielić na następujące grupy:

  • Badania nad przepływami wielofazowymi - poszukiwanie zakresów występowania poszczególnych form przepływu, modelowanie matematyczne przepływów dwufazowych, sposoby określania oporów przepływu i współczynnika wnikania ciepła przy przepływach wielofazowych w kanałach o różnej geometrii i konfiguracji z wykorzystaniem czynników modelowych i rzeczywistych;

  • Prace nad wykorzystaniem przepływu wielofazowego w aparaturze procesowej - opracowanie konstrukcji aparatów warstewkowych z hydraulicznie wytwarzanym filmem cieczy oraz prace nad ich zastosowaniem w procesie odparowania cieczy, destylacji z parą wodną, odwadniania i preparacji smół węglowych i in.;

  • Badania przepływowe i cieplne aparatów oraz urządzeń przemysłowych - pomiary ruchowe aparatury i instalacji, bilanse materiałowo-cieplne urządzeń i aparatów.

    Wykonywane prace o charakterze podstawowym zmierzają do poznania i opisania zjawisk zachodzących przy przepływie układów dwufazowych gaz-ciecz, ciecz-ciecz oraz gaz-ciecz-ciecz, z uwzględnieniem identyfikacji procesów cieplno-przepływowych zachodzących w układach rzeczywistych, jak np. przepływ wrzącego amoniaku, mieszaniny smoła-para wodna oraz układów ciecz organiczna-para wodna.
Z kolei prace aplikacyjne, skierowane są na badania wybranych typów aparatów, jak np. wyparki, parowniki rurowe, reaktory warstewkowe, działających w układzie gaz-ciecz.
    W oparciu o badania podstawowe i stosowane wskazuje się na nowe możliwości wykorzystania przepływu dwufazowego gaz-ciecz (w tym z udziałem cieczy bardzo lepkiej), zwłaszcza w odniesieniu do takich procesów jak odwadnianie i preparacja smoły węglowej przy jej przepływie z para wodną, jak również odparowanie cieczy organicznych w jej obecności.
    W ramach prowadzonych prac opracowuje się odpowiednie metody pomiarowe dla procesów przebiegających w układach gaz-ciecz, ciecz-ciecz i gaz-ciecz-ciecz, a zwłaszcza metod identyfikacji zjawisk zachodzących podczas przepływu układu wielofazowego w rurach o różnej konfiguracji (rury poziome i pionowe).
Większość zadań badawczych realizowanych w Katedrze Inżynierii Procesowej związanych jest z wykonywaniem
projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych oraz realizacją własnych rozpraw naukowych.


Copyright 1999-2020 by @ndi
Wróć do spisu treści