Katedra Inżynierii Procesowej
POLITECHNIKA OPOLSKA
Katedra Inżynierii Procesowej
Politechnika Opolska
Przejdź do treści

Doktoraty

Nauka
Zrealizowane
 • dr inż. Jerzy Hapanowicz:"Przepływ dwufazowy ciecz-ciecz w rurach poziomych" - Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach (1996r.); promotor - prof. dr hab. inż. Leon Troniewski [link:2]
  [/link:2]

 • dr inż. Jarosław Trembacz: "Wnikanie ciepła przy wrzeniu układów wodno-olejowych" - Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej (2002 r.); promotor - prof. dr hab. inż. Leon Troniewski dr inż.

 • Barbara Pendyk: "Udział objętościowy faz przy przepływie trójfazowym gaz-ciecz-ciecz w kanałach poziomych" - Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej (2002r.); promotor - dr hab. inż. Stanisław Witczak - prof. PO

 • dr inż. Roman Dyga :"Opory przepływu trójfazowego gaz-ciecz-ciecz w kanałach poziomych" - Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej (2002r.); promotor - prof. dr hab. inż. Leon Troniewski dr inż.

 • Małgorzata Wzorek: "Energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych" - Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej (2003r.); promotor - prof. dr hab. inż. Leon Troniewski

 • dr inż. Małgorzata Zakrzewska: "Wnikanie ciepła przy współprądowym dwuskładnikowym przepływie dwufazowym gaz-ciecz w rurach pionowych" - Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej (2004 r.); promotor - dr hab. inż. Stanisław Witczak - prof. PO

 • dr inż. Krystian Czernek: "Hydrodynamika pierścieniowego współprądowego przepływu opadającego w rurach pionowych cieczy bardzo lepkiej i gazu" - Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej (2004 r.); promotor - dr hab. inż. Stanisław Witczak - prof. PO

 • dr inż. Katarzyna Januś: "Wrzenie cieczy niejednorodnych typu woda-olej"- Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej (2006r.); promotor - dr hab. inż. Stanisław Witczak, profesor PO (2006 r.)

 • dr inż. Małgorzata Nowak: "Udziały objętościowe i opory przepływu trójfazowego w kanale pionowym" - Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej (2007); promotor - dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (2007 r.)

 • dr inż. Violetta Stecyk: "Zużycie energii przy wytwarzaniu zawiesin mieszadłami nowej konstrukcji" - Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej (2009 r.); promotor - prof. dr hab. inż. Leon Troniewski (2009 r.)

 • dr inż. Kamila Mydlarz-Gabryk: "Transport mieszanin wodno-olejowych w rurach pionowych" - Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej (2009 r.); promotor - prof. dr hab. inż. Leon Troniewski (2009 r.)

 • dr inż. Marcin Pietrzak: "Hydrodynamika przepływu wielofazowego w łukach rurowych" - Wydział Mechaniczny ; promotor - dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO, (2010 r.)

 • dr inż. Agata Brandt temat pracy doktorskiej pt.: „Przepływ pierścieniowy mieszaniny wielofazowej w rurach aparatów cienkowarstewkowych " w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn promotor: dr hab. inż. S. Witczak prof. PO (2015 r.)

 • dr inż. Ewa Skotnicka temat pracy doktorskiej pt.: Kształtowanie geometrii dysz ssących dla podciśnieniowego transportu pneumatycznego" w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn promotor: dr hab. inż. S. Witczak prof. PO (2015 r.)

 • dr inż. Grzegorz Wałowski temat pracy doktorskiej pt.: „Hydrodynamika przepływu gazu przez złoże porowate" w dyscyplinie Mechanika promotor: dr hab. inż. G. Filipczak prof. PO (2015 r.)


W toku...
 • mgr inż. Patrycja Polaczek temat pracy doktorskiej pt.: „Wpływ zaburzeń lokalnych na opory przepływu dyspersji cieczy w rurociągu" w dyscyplinie Mechanika promotor: dr hab. inż. J. Hapanowicz prof. PO

 • mgr Katarzyna Glatki temat pracy doktorskiej pt.: „ Swobodny ruch kropel w ośrodku ciekłym" w dyscyplinie Mechanika promotor: dr hab. inż. J. Hapanowicz prof. PO

 • mgr inż. Tomasz Głowacki: temat pracy doktorskiej pt. „Mechaniczno – termiczne odwadnianie osadów ściekowych” w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn, promotor dr hab. inż. Gabriel Filipczak, prof. PO

 • mgr inż. Justyna Wiśniowska temat pracy doktorskiej pt.: " Przepływ wielofazowy mieszaniny gazowo-cieczowej w strefach skokowych zmian średnicy rurociągu " w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn promotor: dr hab. inż. S. Witczak prof. PO

 • mgr inż. Leszek Sobonkiewicz temat pracy doktorskiej pt.: "Transport zawiesiny wysokoskoncetrowanej wspomagany aeracją" w dyscypilnie Mechanika , promotor: dr hab. inż. Gabriel Filipczak, prof. PO.

 • mgr inż. Agnieszka Patyna temat pracy doktorskiej pt.: "Sedymentacja cząstek organicznych w osadniku grawitacyjnym" w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn promotor: prof. dr hab inż. S. Witczak
 • mgr inż. Adriana Szydłowska temat pracy doktorskiej pt.: „Przepływ układów wielofazowych w rurze poziomej wypełnionej pianą metalową" w dyscyplinie Mechanika promotor: dr hab. inż. J. Hapanowicz prof. PO
Copyright 1999-2020 by @ndi
Wróć do spisu treści