Katedra Inżynierii Procesowej
POLITECHNIKA OPOLSKA
Katedra Inżynierii Procesowej
Politechnika Opolska
Przejdź do treści

Ciekawostki

Dydaktyka

"...Qui pro Quo..."
(...wybrane z notatnika studenckiego autentyczne frazy i sentencje naukowe...)
*******************************************************************************

"...ćwiczenie to było bardzo miłe i przyjemne, zarówno do przeprowadzenia jak i do wyliczenia (oby takich więcej)..."

"...na wartość prędkości wpływał odczyt z rotametru, natomiast na wartość oporów wpływał odczyt z U-rurki..."

"...porównując otrzymany wykres z zawartymi w literaturze można zauważyć, że jest pewna znacząca różnica..."

"...przyczyna ta była związana ze spadkiem powietrza na skutek skakania rotametru..."

"...ewentualne błędy w obliczeniach mogą być spowodowane niedoskonałością zastosowanych wzorów obliczeniowych, jak i możliwymi niedokładnościami podczas obserwacji procesu i odczytu badanych wartości, których to błędów - pomimo starań z mojej strony - trudno było uniknąć..."

"...widać z danych, że porowatość warstwy jest w stanie..., ...zatem wykonanie pomiarów nie jest perfekcyjne..."

"...musimy też wziąć pod uwagę, że rotametr może się kiwać..."

"...jak wynika z wykresu pomiary obarczone są błędami wynikającymi z wahań rotametru i wahań U-rurki..."

"...warstwa fluidalna nie wyszła na wykresie jako linia prosta, tylko wyszła ona trochę pofalowana..."

"...dołączony wykres jest daleki od teoretycznego ideału..."

"...trzecia warstwa została pominięta w porównaniu, gdyż jest zafałszowana i niemiarodajna..."

"...ponadto nastąpiły ubytki kredy podczas wykonywania ćwiczenia..."

"...na wyniki musi mieć wpływ jakiś czynnik, który raz będzie wskazywać na wzrost, a drugi raz na spadek sprawności. Należy zadać sobie pytanie: co to za czynnik?..."

"...w czasie przeprowadzania ćwiczenia zakradł się poważny błąd..."

"...w obliczeniach zastosowano wzory dla przepływu burzliwego choć wartość liczby Re bardziej zbliżona jest do przepływu laminarnego..."

"...temperatura kondensacji w rzeczywistości wynosi 100 st. a my przyjęliśmy 85 st. C..."

"...Jak wiadomo woda z kranu jest wodą brudną, zawierającą związki, które wpływają na znaczne jej zabrudzenie."

"...Kilka obliczeń wykonałem na kalkulatorze, a resztę w excelu (aby ułatwić sobie prace)."

Copyright 1999-2020 by @ndi
Wróć do spisu treści