Katedra Inżynierii Procesowej
POLITECHNIKA OPOLSKA
Katedra Inżynierii Procesowej
Politechnika Opolska
Przejdź do treści
Serdecznie Witamy!

Katedra Inżynierii Procesowej, jako jednostka organizacyjna Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej, została powołana z dniem 1-go września 1994 r. na mocy decyzji JM. Rektora ówczesnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu.

Kierownikiem Katedry, od początku jej powstania do roku 2008 był prof. dr hab. inż. Leon Troniewski, w latach 2008-2018 prof. dr hab. inż. Stanisław Witczak, obecnie funkcję tą pełni dr hab inż. Jerzy Hapanowicz, prof. PO.

Obecnie Katedra zatrudnia 8 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 6 samodzielnych pracowników naukowych oraz 2 doktorów, którzy sprawują opiekę nad 6 doktorantami oraz 1 pracownik na stanowisku technicznym.
Forma i zakres działalności dydaktycznej Katedry Inżynierii Procesowej wynikają z programu studiów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej, zarówno w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz doktoranckich (studia trzeciego stopnia).

e-mail: kip@po.opole.pl
tel. +48 77 449 8367
fax. +48 77 449 8366

Copyright 1999-2020 by @ndi
Wróć do spisu treści