Katedra Inżynierii Procesowej
POLITECHNIKA OPOLSKA
Przejdź do treści
Serdecznie Witamy!

Katedra Inżynierii Procesowej, jako jednostka organizacyjna Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej, została powołana z dniem 1-go września 1994 r. na mocy decyzji JM. Rektora ówczesnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu.
Kierownikiem Katedry, od początku jej powstania do roku 2008 był prof. dr hab. inż. Leon Troniewski, a obecnie funkcję tę pełni dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO.
Obecnie Katedra zatrudnia
9 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 6 samodzielnych pracowników naukowych oraz 2 doktorów, którzy sprawują opiekę nad 7 doktorantami, 1 asystenta oraz 3 pracowników na stanowiskach administracyjno-technicznych.
Forma i zakres działalności dydaktycznej Katedry Inżynierii Procesowej wynikają z programu studiów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej, zarówno w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz doktoranckich (studia trzeciego stopnia).

e-mail: kip@po.opole.pl
tel. +48 77 449 8367
fax. +48 77 449 8366

Copyright 1999-2018 by @ndi
Wróć do spisu treści