Katedra Inżynierii Procesowej
POLITECHNIKA OPOLSKA
Przejdź do treści

G9

Nauka

HYDRODYNAMIKA I WYMIANA CIEPŁA PRZY PIERŚCIENIOWYM WSPÓŁPRĄDOWYM PRZEPŁYWIE OPADAJĄCYM W RURACH PIONOWYCH CIECZY BARDZO LEPKIEJ I GAZU

Projekt badawczy nr: PB-7.T09C.032.21
Kierownik pracy:
dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO
Okres realizacji:
01.07.2001 - 30.06.2004
Charakterystyka projektu:

Celem projektu było poznanie opisanie warunków hydrodynamiki i wymiany ciepła podczas współprądowego, opadającego w rurach pionowych, przepływu dwufazowego dwuskładnikowego gaz-ciecz bardzo lepka, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu przepływu pierścieniowego. W planowanym zakresie opracowania zreallizowano prowadzenie badań i analiz w odniesieniu do cieczy o wartości dynamicznego współczynnika lepkości w przedziale od kilkuset mPa·s do kilku Pa·s, wykorzystując jako czynniki robocze powietrze oraz różne rodzaje olejów o odpowiednio dużej lepkości.


powrót

Copyright 1999-2018 by @ndi
Wróć do spisu treści