Katedra Inżynierii Procesowej
POLITECHNIKA OPOLSKA
Przejdź do treści

G7

Nauka

HYDRAULIKA WSPÓŁPRĄDOWEGO PRZEPŁYWU CIECZY WZAJEMNIE NIEROZPUSZCZALNYCH

Projekt badawczy nr: PB-3.T09C.053.19
Kierownik pracy:
dr inż. Jerzy Hapanowicz
Okres realizacji:
15.07.2000 - 30.06.2003
Charakterystyka projektu:

Celem projektu było lepsze poznanie zjawisk towarzyszących przepływowi mieszanin emulsyjnych ciecz-ciecz w kanale, ze szczególnym uwzględnieniem zapotrzebowania mocy na ich tłoczenie. Pierwszy kierunek badań dotyczył ilościowego określenia zmian parametrów reologicznych i wielkości zdyspergowanych cząstek w emulsjach wytwarzanych mieszadłem mechanicznym, w zależności od ilości energii rozpraszanej w układzie. Drugi kierunek - określenia związków, pomiędzy oporami przepływu strumienia emulsji w kanale (ilością rozpraszanej tą drogą energii), a zmianami właściwości transportowanego układu dwufazowego; w szczególności jego lepkości. W tym przypadku substancją przetłaczaną przez specjalnie zaprojektowany rurociąg jest emulsja, o ściśle określonych właściwościach, wytwarzana w sposób ciągły mieszadłem mechanicznym. Przedmiotem pomiarów były natomiast parametry przepływowe układu dwufazowego, decydujące o oporach przepływu mieszaniny (zarówno liniowych jak i miejscowych).


powrót

Copyright 1999-2018 by @ndi
Wróć do spisu treści