G6 - Katedra Inżynierii Procesowej

Idź do spisu treści

Menu główne:

G6

Nauka

WNIKANIE CIEPŁA PRZY WRZENIU UKŁADÓW WODNO-OLEJOWYCH


Projekt badawczy nr:
PB-8.T10B.046.19(promotorski)
Kierownik pracy:  prof dr hab. inż. Leon Troniewski
Okres realizacji: 15.07.2000 - 30.06.2002
Charakterystyka projektu:

Celem projektu było dokładniejsze poznanie procesu wrzenia układów wodno-olejowych, poprzez obserwowanie struktur powstających podczas wrzenia i powiązanie ich z takimi parametrami procesu jak: przegrzanie ścianki grzewczej ponad temperaturę wrzenia, gęstość strumienia ciepła i współczynnik wnikania ciepła.W wyniku przeprowadzonych badań opracowana została klasyfikacja struktur tworzących się podczas wrzenia cieczy niemieszających oraz zostały określone obszary i warunki ich występowania. Podanie również sposób obliczania współczynnika wnikania ciepła dla wrzenia takich układów, jak również powiązanie powstałych struktur z warunkami procesu.


Stanowisko badawcze

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego