Katedra Inżynierii Procesowej
POLITECHNIKA OPOLSKA
Przejdź do treści

G5

Nauka

WRZENIE MIESZANINY CIECZY WZAJEMNIE NIEROZPUSZCZALNYCH

Projekt badawczy nr: PB-3.T09C.079.14
Kierownik pracy:
prof dr hab. inż. Leon Troniewski
Okres realizacji:
02.01.1998 - 31.12.2000
Charakterystyka projektu:

Projekt badawczy dotyczył badań wymiany ciepła podczas wrzenia cieczy w objętości i obejmuje poznanie i opisanie zjawiska wnikania ciepła przy wrzeniu szczególnego układu ciekłego jakim jest mieszanina zawierająca ciecze wzajemnie nierozpuszczalne (mieszanina niejednorodna). Prowadzone były badania doświadczalne dla mieszanin różnego typu, a jednoczesna ocena fenomenologiczna procesu - od fazy nukleacji do wrzenia rozwiniętego - zezwala na rozpoznanie natury procesu wrzenia mieszaniny niejednorodnej. Celem utylitarnym projektu było opracowanie zależności charakteryzujących warunki wnikania ciepła oraz podanie wskazówek przydatnych przy projektowaniu aparatury dla procesów, w których zachodzi wrzenie takich układów (np. termiczne odwadnianie smoły węglowej).


Stanowisko badawcze | Majonez i nie tylko
powrót

Copyright 1999-2018 by @ndi
Wróć do spisu treści