G4 - Katedra Inżynierii Procesowej

Idź do spisu treści

Menu główne:

G4

Nauka

OPRACOWANIE BANKU HYDRAULICZNO-CIEPLNYCH DANYCH DOŚWIADCZALNYCH DLA PRZEPŁYWÓW DWUFAZOWYCH GAZ-CIECZ


Projekt badawczy nr: PB-8.T10B.029.13
Kierownik pracy: dr hab. inż. Stanisław Witczak
Okres realizacji: 01.05.1997 - 31.12.1999
Charakterystyka projektu:

Celem pracy było opracowanie banku danych doświadczalnych dla przepływów dwufazowych gaz-ciecz w formie komputerowej bazy danych. Baza zawiera zbiory charakteryzujące lokalne i średnie wartości udziału objętościowego gazu (stopień zapełnienia), opory przepływu dwufazowego oraz współczynnik wnikania ciepła. Zasoby bazy podzielono na serie pomiarowe zawierające szczegółowe informacje odnoszące się do wybranych rodzajów przepływu dwufazowego, właściwości składników mieszaniny, warunków cieplnych i przepływowych, geometrii kanałów oraz struktur  przepływu dwufazowego gaz-ciecz; podano przy tym materiał źródłowy oraz inne dodatkowe informacje przydatne dla użytkownika. Opracowany system pozwala na selektywny a zarazem swobodny wybór określonego zestawu danych, rozbudowę bazy, jak również na weryfikację zbiorów (źródłowych i wyselekcjonowanych), względem kilkunastu zawartych w bazie metod i modeli obliczeniowych charakterystycznych dla strugi dwufazowej gaz-ciecz.


Baza PDGC:

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego