Katedra Inżynierii Procesowej
POLITECHNIKA OPOLSKA
Przejdź do treści

G3

Nauka

HYDRAULIKA PRZEPŁYWU TRÓJFAZOWEGO W RURACH POZIOMYCH DWÓCH CIECZY NIEMIESZAJĄCYCH SIĘ I GAZU

Projekt badawczy nr: PB-3.P405.009.07
Kierownik pracy: prof. dr inż. Leon Troniewski
Okres realizacji: 01.07.1994 - 01.07.1997
Charakterystyka projektu:

Celem projektu badawczego było poznanie i opisanie hydrauliki przepływu w rurach poziomych strugi trójfazowej zawierającej dwie nie mieszające się ciecze i gaz. Wykonano badania doświadczalne, których zakres obejmował identyfikację form przepływu strugi wielofazowej powietrze-woda-olej, a także pomiary wartości oporów przepływu oraz wyznaczenie udziału objętościowego faz w mieszaninie. Dokonano systematyki struktur przepływu oraz określono zakresy ich występowania. Wykorzystując wyniki badań własnych oraz dane literaturowe dla układów o innych właściwościach, opracowano metody obliczeniowe do określania wartości oporów przepływu i udziału objętościowego faz w rozpatrywanym przepływie trójfazowym. Liczny zbiór danych doświadczalnych wykorzystano jednocześnie do uogólnionego opisu hydrauliki strugi trójfazowej ciecz-ciecz-gaz.


Instalacja doświadczalna:

Copyright 1999-2018 by @ndi
Wróć do spisu treści