Katedra Inżynierii Procesowej
POLITECHNIKA OPOLSKA
Przejdź do treści

G2

Nauka

ODPAROWANIE CIEKŁEJ MIESZANINY ZŁOŻONEJ PRZY PRZEPŁYWIE DWUFAZOWYM SMOŁA-PARA WODNA

Projekt badawczy nr: PB-3.P405.027.06
Kierownik pracy:
dr inż. Gabriel Filipczak
Okres realizacji:
01.03.1994 - 31.08.1996
Charakterystyka projektu:

Celem pracy było poznanie i opisanie zjawisk hydrodynamiki oraz wymiany ciepła, zachodzących podczas odparowania cieczy przy przepływie dwufazowym smoła-para wodna. Wykonano badania, których zakres obejmował: ocenę warunków procesowo-technologicznych; opis kinetyki odparowania smoły węglowej; eksperymentalną i teoretyczną ocenę procesu odparowania smoły w obecności pary wodnej. W rezultacie wskazano na niekonwencjonalny sposób przerobu ciekłej mieszaniny złożonej (smoły) oraz zaproponowano pół-empiryczny model wymiany ciepła, który może być wykorzystany przy projektowaniu aparatury procesowej przeznaczonej do tego celu.


Instalacja doświadczalna:

Copyright 1999-2018 by @ndi
Wróć do spisu treści