Katedra Inżynierii Procesowej
POLITECHNIKA OPOLSKA
Przejdź do treści

G19

Nauka

Wpływ zjawisk hydrodynamicznych na intensywność wnikania ciepła podczas przepływu układu ciecz-ciecz w rurze poziomej


Projekt badawczy nr: 3611/B/T02/2008/34
Kierownik pracy:
dr inż. Barbara Dybek
Okres realizacji:
22.04.2009 - 21.04.2011
Charakterystyka projektu:


Umiejętność określenia warunków wnikania ciepła podczas takiego przepływu jest przydatna zarówno podczas projektowania aparatów przepływowych, jak też w trakcie sterowania pracą tych aparatów lub sterowania temperaturą procesu. Zmiana temperatury ciekłej mieszaniny wpływa na przebieg zachodzących w niej zjawisk. Bardzo praktycznym zjawiskiem, które można uzyskać, jest efekt redukcji oporów przepływającej mieszaniny. Efekt taki ujawnia się w ściśle określonych warunkach, związanych głównie z udziałem faz, strukturą przepływu ciecz-ciecz oraz relacją lepkości cieczy tworzącej układ. Zmiana tej relacji, możliwa jest jedynie na drodze zmiany temperatury całego układu, która realizowana jest w podgrzewaczach rurowych. Tym samym możliwe jest do uzyskania obniżenie kosztów wykorzystanej energii na tłoczenie mieszaniny w instalacji procesowej.

Jako cel utylitarny projektu przewiduje się:

- opracowanie metody obowiązującej w możliwie szerokim zakresie (zgodnym ze stosowanym praktyce) zmian parametrów strumienia dwufazowego ciecz-ciecz, pozwalającej na obliczenie wymaganej powierzchni grzejnej dla uzyskania odpowiedniej temperatury układu, w warunkach jego przepływu wymuszonego.

Celem poznawczym projektu będzie natomiast:

- poznanie związków pomiędzy zjawiskami hydrodynamicznymi zachodzącymi w układzie ciecz-ciecz a intensywnością wnikania ciepła w warunkach przepływu wymuszonego w rurze.


powrót

Copyright 1999-2018 by @ndi
Wróć do spisu treści