Katedra Inżynierii Procesowej
POLITECHNIKA OPOLSKA
Przejdź do treści

G14

Nauka

TRANSPORT MIESZANIN WODNO-OLEJOWYCH W RURACH PIONOWYCH (PROMOTORSKI)


Projekt badawczy nr: PB-3 T10B 022 30
Kierownik pracy:  prof. dr hab. inż. Leon Troniewski
Okres realizacji: 05.05.2006 - 04.05.2008
Charakterystyka projektu:

Celem projektu jest poznanie i opisanie zjawisk charakterystycznych dla wznoszących przepływów dwufazowych typu woda-olej, o gęstości mniejszej niż woda, w rurach pionowych. W oparciu o analizę procesu oraz wyniki badań eksperymentalnych, określony zostanie wpływ parametrów przepływu i właściwości strugi wielofazowej na rodzaj kształtujących się struktur przepływu, udziały objętościowe poszczególnych faz oraz straty ciśnienia.


powrót

Copyright 1999-2018 by @ndi
Wróć do spisu treści