Katedra Inżynierii Procesowej
POLITECHNIKA OPOLSKA
Przejdź do treści

G11

Nauka

PRZEPŁYW MIESZANINY TRÓJFAZOWEJ W RURACH PIONOWYCH


Projekt badawczy nr: PB-3 T09C 012 27
Kierownik pracy:  prof. dr hab. inż. Leon Troniewski
Okres realizacji: 19.11.2004 - 18.11.2007
Charakterystyka projektu:

Celem projektu jest opisanie podstawowych zjawisk charakterystycznych dla wznoszących przepływów trójfazowych typu gaz-ciecz-ciecz w rurach pionowych. W oparciu o analizę procesu oraz wyniki badań doświadczalnych określony zostanie wpływ warunków hydrodynamicznych na charakter zmian oporów przepływu, udziałów objętościowych poszczególnych faz i rodzaj kształtujących się struktur przepływu.


powrót

Copyright 1999-2018 by @ndi
Wróć do spisu treści