Katedra Inżynierii Procesowej
POLITECHNIKA OPOLSKA
Przejdź do treści

G1

Nauka

HYDRAULIKA PRZEPŁYWU DWUFAZOWEGO CIECZY NIEMIESZAJĄCYCH SIĘ O RÓŻNEJ GĘSTOŚCI W RURACH: POZIOMEJ I PIONOWEJ W PRZEKROJU KOŁOWYM

Projekt badawczy nr: PB-3.3436.92.03
Kierownik pracy:
prof. dr hab. inż. Leon Troniewski
Okres realizacji:
01.07.1992 - 31.12.1994
Charakterystyka projektu:

Celem pracy było rozpoznanie struktur przepływu mieszaniny woda-olej o gęstości większej niż woda w rurach poziomych i pionowych oraz określenie obszarów ich występowania w zależności od parametrów przepływowych, jak również opracowanie matematycznej metody opisu straty ciśnienia podczas przepływu tego rodzaju mieszaniny dwufazowej


Wybrane struktury przepływu mieszaniny ciecz-ciecz:

Copyright 1999-2018 by @ndi
Wróć do spisu treści