ROK 1986

 

1/86  BEDNARSKI R. / JASZCZYK J.: ANALIZA PRACY KOTŁA Z PALENISKIEM NARZUTNIKOWYM .

 

2/86  ŁUKOWSKI A.: BADANIA HYDRAULIKI PRZY PRZEPŁYWIE DWUFAZOWYM GAZ  CIECZ WYSOKOLEPKA

 

3/86  KULINA S.: HYDRAULIKA PRZEPŁYWU DWUFAZOWEGO GAZ CIECZ

 

4/86  FUJARCZUK T.: BADANIA PROCESU REKTYFIKACJI DWUSKŁADNIKOWEJ .

 

5/86  RADOŃ P.: PROJEKT I WYKONANIE LABOLATORYJNEJ INSTALACJI DO BADAŃ  PRZEPŁYWÓW DWUFAZOWYCH .

 

6/86  PODHAJECKI R.: BADANIA PROCESU SUSZENIA W SUSZARCE BĘBNOWEJ .

 

7/86  MAŁYSIAK M.: BADANIA PROCESU SPALANIA .

 

8/86  WIELKI J.: WYMIANA CIEPŁA PRZY PRZEPŁYWIE  DWUFAZOWYM GAZ CIECZ

 

9/86  GIERGIEL: WRZENIE CIECZY W DUŻEJ OBJĘTOŚCI .

 

10/86  NOWAK B.: WYMIANA CIEPŁA W PAROWNIKACH AMONIAKALNYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH

 

11/86  SPYCHAŁA M.: KRYTERIA DOBORU SMOCZKOWYCH ULŁADÓW PRÓŻNIOWYCH .

 

12/86  ŚMIGIEL B.: PROJEKT I WYKONANIE INSTALACJI DO BADAŃ WNIKANIA    CIEPŁA .

 

13/86  FIGIEL M.: HYDRAULIKA KOLUMNY WYPEŁNIONEJ. PROJEKT I WYKONANIE  STANOWISKA DO BADAŃ HYDRAULIKI.

 

14/86 SANDECKA E. : OPRACOWANIE TECHNOLOGII WYKONANIA..........

 

 

ROK 1987

 

1/87  DYSZY A.: BADANIA HYDRAULIKI PRZEPŁYWU DWUFAZOWEGO GAZ-CIECZ W  RURACH ZAKRZYWIONYCH.

 

2/87  SZMOLKE N.: WPŁYW STRUKTURY NA OPORY PRZEPŁYWU MIESZANINY  DWUFAZOWEJ.

 

3/87  SERAFIN Z. / SKIBA M.: PROJEKT I WYKONANIE LABATORYJNEJ INSTALACJI WYPARNEJ.

 

4/87  DZIEDZIŃSKI T. / JAMNICKI W.: WNIKANIE CIEPŁA PODCZAS WRZENIA PRZY PRZEPŁYWIE DWUFAZOWYM.

 

5/87  SIWICKI M. / TOMALIK CZ.: BADANIE HYDRAULICZNE WYMIENNIKÓW CIEPŁA TYPU JAD.

 

6/87  LEŚNIEWSKI K. / PYTLIŃSKI M.: PROBLEMY ODŻUŻLANIA I ODPYLANIA NA PRZYKŁADZIE    KOTŁOWNI 2xWR 25 Gcal/h W NYSIE.

 

7/87  PTAK J.: DOBÓR INSTALACJI ODPYLANIA DO KOTŁA WR-5 Z PALENISKIEM  NARZUTOWYM.

 

8/87  TRZASKA K.: WYTYCZNE DO KONCEPCJI UCIEPŁOWNIENIA MIASTA PRUDNIK.

 

9/87   ANDERST J. / PAWLUK L.: ZAGROŻENIE KOROZYJNE SIECI CIEPŁOWNICZYCH, WYNIKAJĄCE   Z DZIAŁANIA PRĄDÓW BŁĄDZĄCYCH, POCHODZĄCYCH OD KOLEJOWEJ TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ.

 

10/87  SKIBA M. / SERAFIN Z.: PROJEKT I WYKONYWANIE LABORATORYJNEJ INSTALACJI WYPARNEJ.

 

 

ROK 1988

 

1/88  PELC M.: WPŁYW STRUKTURY PRZEPŁYWU DWUFAZOWEGO NA SPADKU  CIŚNIENIA.

 

2/88  FORTUNA M. / DĄBROWSKI P.: PRZEPŁYW DWUFAZOWY GAZ-CIECZ W RURACH ZAKRZYWIONYCH.

 

3/88  WOLIŃSKI G. / NOGA P.: PROJEKT I WYKONANIE INSTALACJI DO BADAŃ WNIKANIA CIEPŁA  PRZY PRZEPŁYWIE DWUFAZOWYM.

 

4/88  BUDNIK J.: ANALIZA ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH WYPOSAŻENIA WEWNĘTRZNEGO APARATÓW KOLUMNOWYCH.

 

5/88  POPANDA J.: PROJEKT REAKTORA DO SYNTEZY METANOLU.

 

6/88  ROGOZIŃSKI J.: BADANIA OPORÓW PRZEPŁYWU W PRZESTRZENI MIEDZYRUROWEJ WYMIENNIKA CIEPŁA.

 

7/88 WACŁAWCZYK H.: OPORY PRZEPŁYWU W PRZESTRZENI MIĘDZYRUROWEJ WYMIENNIKA CIEPŁA.

 

8/88  FRANCZAK K. / HAPANOWICZ J.: WYMIANA CIEPŁA PRZY ODPAROWANIU AMONIAKU

 

 

ROK 1989

 

2/89  SKORUPA M.: BADANIA PROCESU ODPAROWANIA CIECZY.

 

 

ROK 1990

 

1/90  PRASOL K.: WPŁYW STRUKTURY PRZEPŁYWU DWUFAZOWEGO NA OPORY  PRZEPŁYWU.

 

2/90  FIKUS S.: WYMIANA CIEPŁA PRZY PRZEPŁYWIE DWUFAZOWYM POWIETRZE-CIECZ LEPKA.

 

3/90  BERNDT A. / KARKOCHA J.: WRZENIE AMONIAKU PRZY PRZEPŁYWIE W RURZE.

 

 

ROK 1991

 

1/91  MINCH J.: BADANIA NAD WNIKANIEM CIEPŁA DLA PRZEPŁYWU DWUFAZOWEGO GAZ-CIECZ BARDZO LEPKA W RURZE PIONOWEJ.

 

2/91  KRUPSKI W.: WYMIANA CIEPŁA PRZY PRZEPŁYWIE CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH.

 

3/91  KĘPCZYŃSKI P.: INTENSYFIKACJA WYMIANY CIEPŁA W PAROWNIKACH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH.

 

4/91  JURKOWSKI M.: ZAGOSPODAROWANIE ENERGII CIEPLNEJ W WĘŹLE   TECHNOLOGICZNYM PROCESU UTWARDZANIA TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH.

 

5/91  DREGAN B.: ODWADNIANIE SMOŁY W OBECNOŚCI PARY WODNEJ.

 

6/91  DUDA I.: METODY PROJEKTOWANIA WYBRANYCH ELEMENTÓW APARATURY CIŚNIENIOWEJ

 

 

ROK 1992

 

1/92  OZYMKO M.: WNIKANIE CIEPŁA PRZY PRZEPŁYWIE DWUFAZOWYM GAZ-CIECZ BARDZO LEPKA.

 

2/92  HÜTTER P.: BADANIE OPORÓW PRZEPŁYWU MIESZANINY DWUFAZOWEJ CIECZ-CIECZ.

 

3/92  BARTOŃ A. / JANUS K.: PROJEKT SEKCJI KOTŁOWEJ WODNO-PAROWEJ W REAKTORZE   TRÓJFAZOWYM SYNTEZY METANOLU JAKO SYSTEM CHŁODNICZY.

 

4/92  BIZOŃ A.: IDENTYFIKACJA STRUKTUR PRZEPŁYWU DWUFAZOWEGO CIECZ-CIECZ.

 

5/92   DUBIELCZYK A.: STANOWISKO DO BADAŃ OPORÓW PRZEPŁYWU WYMIENNIKA CIEPŁA

 

 

ROK 1993

 

1/93  ENGLOT M.: HYDRAULIKA PRZEPŁYWU DWUFAZOWEGO WODA-OLEJ W RURZE POZIOMEJ.

 

 

ROK 1994

 

1/94  SZOLC J.: BADANIA EKSPERYMENTALNE PRZEPŁYWU DWUFAZOWEGO GAZ-CIAŁO STAŁE.

 

2/94  GOŁĘBIOWSKI K.: HYDRAULIKA PRZEPŁYWU DWUFAZOWEGO CIECZ-CIECZ W  RURACH PIONOWYCH.

 

3/94  KIJAK P.: HYDRAULIKA PRZEPŁYWU TRZYFAZOWEGO TRÓJSKŁADNIKOWEGO GAZ-CIECZ-CIECZ.

 

4/94  ŚWITAŁA R.: WYMIANA CIEPŁA PRZY PRZEPŁYWIE DWUFAZOWYM GAZ-CIECZ W RURACH.

 

5/94  FILUSCH M.: STRUKTURY PRZEPŁYWU DWUFAZOWEGO GAZ-CIECZ W PRZESTRZENI MIĘDZYRUROWEJ

 

 

ROK 1995

 

1/95  RATAJ S.: BADANIE ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ NAPRĘŻENIOWĄ STALI AUSTENITYCZNYCH URANUS SB8 I URANUS B26.

 

2/95  PIKUSA G.: BADANIA PRZEPŁYWU W RURACH MIESZANINY POWIETRZE-WODA-OLEJ.

 

3/95 SCZEŚNIOK M.: WPŁYW EMISJI DWUTLENKU SIARKI Z ELEKTROWNI OPOLE NA STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO.

 

4/95 PIWKO A.: PROCES WRZENIA W OBJĘTOŚCI MIESZANIN TYPU

                                                                      WODA - OLEJ