Katedra Inżynierii Procesowej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Serdecznie Witamy!

Katedra Inżynierii Procesowej, jako jednostka organizacyjna Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej, została powołana z dniem 1-go września 1994 r. na mocy decyzji JM. Rektora ówczesnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu.
Kierownikiem Katedry, od początku jej powstania do roku 2008 był prof. dr hab. inż. Leon Troniewski, a obecnie funkcję tę pełni dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO.
Obecnie Katedra zatrudnia 1
0 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 7 samodzielnych pracowników naukowych oraz 3 doktorów, którzy sprawują opiekę nad 5 doktorantami, 1 asystenta oraz 3 pracowników na stanowiskach administracyjno-technicznych.
Forma i zakres działalności dydaktycznej Katedry Inżynierii Procesowej wynikają z programu studiów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej, zarówno w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz doktoranckich (studia trzeciego stopnia).

 

e-mail: kip@po.opole.pl
tel. +48 77 449 8367
fax. +48 77 449 8366

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego